Το πρόγραμμά μας

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιλαμβάνει τα πλέον κρίσιμα μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία, και Έκθεση.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θα ανακοινωθεί όταν το Υπουργείο ολοκληρλωσει την παρουσίαση του Νέου Συστήματος
ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ - Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Νομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία, Λατινικά και Έκθεση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Κοινωνικές & Πολιτκές Επιστήμες Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Παιδαγωγικές Επιστήμες Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού.
2ο ΕΤΟΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περιλαμβάνει τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης και το Μάθημα Επιλογής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α'  ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015
Έναρξη: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
Λήξη: Σάββατο 13 Ιουνίου 2015
Αρχαία 4 Για προετοιμασία θεωρητικών σπουδών
Έκθεση 2
Σύνολο: 6 ώρες
Σε 2 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β'  ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Έναρξη: Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014
Λήξη: Σάββατο 13 Ιουνίου 2015
Ώρες: 4 διδακτικές /ημέρα 15:45-18:55 ή 19:05-22:15, Σάββατο 08:30-11:45 ή 12:00-15:15

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Νομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Παιδαγωγικές Επιστήμες
Άγνωστο 2 Εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων του Υποργείου Παιδείας
 
 
Εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων του Υποργείου Παιδείας


Γραμματική 1
Συντακτικό 1        
Έκθεση 2        
Λατινικά 2        
Σύνολο 8 ώρες        
Σε δύο ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη ή Τρίτη και Σάββατο ή Πέμπτη και Σάββατο Σε δύο ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη ή Τρίτη και Σάββατο ή Πέμπτη και Σάββατο Σε δύο ημέρες: Τρίτη και Πέμπτη ή Τρίτη και Σάββατο ή Πέμπτη και Σάββατο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

Έναρξη: Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
Λήξη: Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
Διάρκεια: 5 πλήρεις εβδομάδες
Ημέρες: Σε 3 ημέρες
Ώρες: 6 διδακτικές /ημέρα

Βασικό Προετοιμασίας Μάθημα Επιλογής 5ου Πεδίου
Άγνωστο 2 Αρχές Οικονομίας 2
Γραμματική 1    
Συντακτικό 1    
Γνωστό 2    
Σύνολο Αρχαίων 6    
Λατινικά 4    
Ιστορία 2    
Έκθεση 2    
Λογοτεχνία 2    
Μάθημα Επιλογής 2    
Σύνολο 18 ώρες Σύνολο 2 ώρες
Σε τρεις ημέρες Σε μια ημέρα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015
Έναρξη: Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 
Λήξη: Τετάρτη 20 Μαΐου 2015
Ημέρες: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Ώρες: 4 διδακτικές /ημέρα 15:45-18:55 ή 19:05-22:15
Βασικό Προετοιμασίας Μάθημα Επιλογής Μάθημα Επιλογής 5ου Πεδίου Ειδικό Μάθημα
Άγνωστο 2 Ιστορία Γενικής ή 2 Αρχές Οικονομίας 2 Αγγλικά
Γραμματική-Συντακτικό 1 Φυσική ή 2     Γαλλικά 1
Γνωστό 2 Βιολογία ή 2     Γερμανικά 2
Λατινικά 2 Μαθηματικά 2        
Ιστορία 2            
Έκθεση 2            
Λογοτεχνία 2            
Σύνολο 13 ώρες Σύνολο 2 ώρες        
Σε τρεις ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή Σε μια ημέρα: Τρίτη ή Πέμπτη    
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 μόνο με προκαθορισμένο ραντεβού Προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τους Διευθυντές του εκπαιδευτηρίου
Διαγνωστικό Διαγώνισμα σε 2 μαθήματα για την κατάταξη του μαθητή σε τμήμα.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των Γενικών Εξετάσεων
ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Με τα θέματα παρελθόντων ετών
 • Με προτεινόμενα θέματα
 • Με εργασίες και ασκήσεις σύμφωνα με τον Νέο Τρόπο Εξέτασης Γλωσσών στις Πανελλαδικές
Για
 • Αγγλική Φιλολογία
 • Γαλλική Φιλολογία
 • Γερμανική Φιλολογία
Για
 • Σχολές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διεθνών και ευρωπαικών σπουδών
 • Σχολή Μετάφρασης -Διερμηνείας Ιονίου
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων